Steder i Quba

Åben kort
Lokal tid:
19:58:17

Quba Palace Hotel

Ispik Road, Quba
lodgingLæs mere

Berpa Spa Merkezi

Heydar Aliyev Avenue, Quba
point_of_interestLæs mere

Villa on Fetali Khan

Fetali Khan ulitsa, Quba
lodgingLæs mere

House in Quba

Yuri Qaqarin Street, house 4, Quba
lodgingLæs mere

Hotel Edem

Fətəli xan prospekti, 1A ., Qusar
lodgingLæs mere

Guba Amsar kendi

Nugedi yolu, Amsar kendi, Quba
lodgingLæs mere

Guba Olympic Sports Complex

Quba
point_of_interestLæs mere

Chat Tanişliq Bey.Az

Quba Çarxaçu, Quba
point_of_interestLæs mere

The Central Bank of the Republic of Azerbaijan - Guba Regional Centre

Quba
bankLæs mere

Texno Computers

Heydər Əliyev prospekti, Quba
electronics_storeLæs mere

Quba Computer Service

Sumqayıt
point_of_interestLæs mere

Vladimirovka

Vladimirovka
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Quba

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning