Kommunen i Aserbajdsjan

Lokal tid:
09:05:16
FHN Dovlet Yangindan Muhafize Xidmeti

FHN Dovlet Yangindan Muhafize Xidmeti

Necefqulu Refiyev 26
local_government_officeLæs mere
TLScontact Visa Application Centre - Baku

TLScontact Visa Application Centre - Baku

Demirchi Tower,, 37 Khojali Avenue, Baku
local_government_officeLæs mere
State Committee on Property Issues

State Committee on Property Issues

20 Yusif Səfərov küçəsi, Bakı
local_government_officeLæs mere
Nərimanov rayon icra şöbəsi

Nərimanov rayon icra şöbəsi

43 Agha Neymatullah, Baku
courthouseLæs mere

Xətai rayon Prokurorluğu

Baku
local_government_officeLæs mere

Main Organized Crime Department

7 Əbdüləzəl Dəmirçizadə küç, Bakı
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Aserbajdsjan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning